Đôi nam nữ đột nhập email chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

21/09/2017 09:56:01

Lợi dụng nhiều công ty phía Nam giao dịch làm ăn qua email, đôi nam nữ ở TP HCM đã đột nhập nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tấn công lừa đảo sử dụng Facebook để phát tán mã độc trong tháng 6/2016

14/07/2017 16:23:58

Mạng Facebook ngày một phát triển tại Việt Nam và đang trở thành công cụ hiệu quả để phát tán các mã độc và tấn công lừa đảo. Vừa qua, một chiến dịch tấn công lừa đảo thông qua mạng xã hội Facebook đã bị phát hiện bởi các Công ty bảo mật trên thế giới. Ngay sau đó cuộc tấn công đã lan sang nhiều quốc gia khác.

Hướng tới Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2017

04/09/2017 11:14:07

Ngày An toàn thông tin năm 2017 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2017 đến ngày 2/12/2017 tại Hà Nội và TP.HCM, với chủ đề “An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới”.

Phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

04/09/2017 11:08:59

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng bao gồm: nâng cao tính chủ động, phát triển nguồn nhân lực và phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Xây dựng quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia

04/09/2017 11:06:34

Dự thảo Nghị định quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia do Bộ Công an xây dựng bắt đầu lấy ý kiến đóng góp từ ngày 7/4/2017, kéo dài 2 tháng.

Hà Nội ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống wifi công cộng để chống phá Đảng, Nhà nước

04/09/2017 11:02:49

Khuyến khích doanh nghiệp phát triển hệ thống wifi công cộng, Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp phải có phần mềm lọc nội dung, website có nội dung không an toàn, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống wifi công cộng để chống phá Đảng, Nhà nước…

Đôi nam nữ đột nhập email chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

21/09/2017 09:56:01

Lợi dụng nhiều công ty phía Nam giao dịch làm ăn qua email, đôi nam nữ ở TP HCM đã đột nhập nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Hướng tới Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2017

04/09/2017 11:14:07

Ngày An toàn thông tin năm 2017 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2017 đến ngày 2/12/2017 tại Hà Nội và TP.HCM, với chủ đề “An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới”.

Phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

04/09/2017 11:08:59

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng bao gồm: nâng cao tính chủ động, phát triển nguồn nhân lực và phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Xây dựng quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia

04/09/2017 11:06:34

Dự thảo Nghị định quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia do Bộ Công an xây dựng bắt đầu lấy ý kiến đóng góp từ ngày 7/4/2017, kéo dài 2 tháng.

Hà Nội ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống wifi công cộng để chống phá Đảng, Nhà nước

04/09/2017 11:02:49

Khuyến khích doanh nghiệp phát triển hệ thống wifi công cộng, Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp phải có phần mềm lọc nội dung, website có nội dung không an toàn, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống wifi công cộng để chống phá Đảng, Nhà nước…

Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

04/09/2017 09:23:24

Theo chương trình làm việc của Phiên họp thứ 13, chiều 10/8/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.

Đôi nam nữ đột nhập email chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

21/09/2017 09:56:01

Lợi dụng nhiều công ty phía Nam giao dịch làm ăn qua email, đôi nam nữ ở TP HCM đã đột nhập nhằm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Hướng tới Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2017

04/09/2017 11:14:07

Ngày An toàn thông tin năm 2017 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2017 đến ngày 2/12/2017 tại Hà Nội và TP.HCM, với chủ đề “An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới”.

Phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

04/09/2017 11:08:59

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng bao gồm: nâng cao tính chủ động, phát triển nguồn nhân lực và phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Xây dựng quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia

04/09/2017 11:06:34

Dự thảo Nghị định quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia do Bộ Công an xây dựng bắt đầu lấy ý kiến đóng góp từ ngày 7/4/2017, kéo dài 2 tháng.

Hà Nội ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống wifi công cộng để chống phá Đảng, Nhà nước

04/09/2017 11:02:49

Khuyến khích doanh nghiệp phát triển hệ thống wifi công cộng, Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp phải có phần mềm lọc nội dung, website có nội dung không an toàn, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống wifi công cộng để chống phá Đảng, Nhà nước…

Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

04/09/2017 09:23:24

Theo chương trình làm việc của Phiên họp thứ 13, chiều 10/8/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.