• Trang Chủ
  • Thư viện
  • Đoàn cơ sở Hải đội 201 tổ chức thành công Đại hội điểm
07/06/2017 11:46:03

Đoàn cơ sở Hải đội 201 tổ chức thành công Đại hội điểm

(Canhsatbien.vn) - Trong 2 ngày 9 và 10/5, Đoàn cơ sở Hải đội 201/BTL Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển, đại diện cơ quan chức năng Cục Chính trị Cảnh sát biển và đại biểu của các đơn vị trong toàn Lực lượng.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Hải đội 201 đã có sự phát triển cơ bản, toàn diện, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên. Thực hiện đúng nguyên tắc lãnh đạo, tổ chức và hoạt động, công tác đoàn và phong trào thanh niên có định hướng đúng, luôn bám sát vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào lớn của toàn quân và Lực lượng. BTL Vùng và Hải đội 201 đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tâm lý, đặc điểm của từng đối tượng thanh niên và từng đơn vị.

Đoàn cơ sở và các chi đoàn thường xuyên được củng cố kiện toàn và hoạt động có hiệu quả thiết thực. Tuổi trẻ đơn vị đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội, của Lực lượng Cảnh sát biển, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng TSVM. Góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ Quốc.  

Đại hội đoàn cơ sở Hải đội 201-  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã bầu ra Ban chấp hành mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội đoàn cấp trên với quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn xung kích, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể trong nhiệm kỳ mới. Đây là Đại hội Đoàn được Đảng ủy, BTL Cảnh sát biển xác định là Đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm trong toàn Lực lượng.

Tác giả : Nam Trung