Hội thảo - Triển lãm Quốc gia về An ninh Bảo mật 2017

15/07/2017 09:08:22

Ngày 04/4/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG), Bộ Thông tin & Truyền thông cùng Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội thảo - Triển lãm Quốc gia về An ninh Bảo mật 2017 (Security World 2017) lần thứ 12 với chủ đề “Bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc.

APEC 2017: Định hướng hợp tác khu vực về bảo đảm an ninh lương thực bền vững

04/09/2017 14:34:47

Ngày 23/8, trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ An ninh lương thực và đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra cuộc họp chung của Nhóm công tác Kỹ thuật Nông nghiệp (ATCWG), Diễn đàn phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp APEC (HLPDAB), Diễn đàn đối tác chính sách an ninh lương thực (PPFS) và Nhóm công tác Đại dương và Nghề cá (OFWG).

Khai mạc Triển lãm quốc tế riêng và duy nhất tại Việt Nam về an ninh 2017

04/09/2017 14:20:08

Sáng 29-8, tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội, Tổng cục Hậu cần – kỹ thuật, Bộ Công an phối hợp với Công ty TNHH EIFEC tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế về an ninh 2017 (Homeland Security Expo 2017).

Chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu 2017 chưa phản ánh đúng thực tế Việt Nam

04/09/2017 14:15:53

Đánh giá về báo cáo Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu (GCI) 2017 mới được ITU công bố, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, qua nghiên cứu, đối chiếu cụ thể, Cục nhận thấy GCI 2017 chưa phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam.

APEC 2017: Định hướng hợp tác khu vực về bảo đảm an ninh lương thực bền vững

04/09/2017 14:34:47

Ngày 23/8, trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ An ninh lương thực và đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra cuộc họp chung của Nhóm công tác Kỹ thuật Nông nghiệp (ATCWG), Diễn đàn phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp APEC (HLPDAB), Diễn đàn đối tác chính sách an ninh lương thực (PPFS) và Nhóm công tác Đại dương và Nghề cá (OFWG).

Khai mạc Triển lãm quốc tế riêng và duy nhất tại Việt Nam về an ninh 2017

04/09/2017 14:20:08

Sáng 29-8, tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội, Tổng cục Hậu cần – kỹ thuật, Bộ Công an phối hợp với Công ty TNHH EIFEC tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế về an ninh 2017 (Homeland Security Expo 2017).

Chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu 2017 chưa phản ánh đúng thực tế Việt Nam

04/09/2017 14:15:53

Đánh giá về báo cáo Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu (GCI) 2017 mới được ITU công bố, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, qua nghiên cứu, đối chiếu cụ thể, Cục nhận thấy GCI 2017 chưa phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam.

Hội thảo - Triển lãm Quốc gia về An ninh Bảo mật 2017

15/07/2017 09:08:22

Ngày 04/4/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG), Bộ Thông tin & Truyền thông cùng Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội thảo - Triển lãm Quốc gia về An ninh Bảo mật 2017 (Security World 2017) lần thứ 12 với chủ đề “Bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc.

APEC 2017: Định hướng hợp tác khu vực về bảo đảm an ninh lương thực bền vững

04/09/2017 14:34:47

Ngày 23/8, trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ An ninh lương thực và đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra cuộc họp chung của Nhóm công tác Kỹ thuật Nông nghiệp (ATCWG), Diễn đàn phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp APEC (HLPDAB), Diễn đàn đối tác chính sách an ninh lương thực (PPFS) và Nhóm công tác Đại dương và Nghề cá (OFWG).

Khai mạc Triển lãm quốc tế riêng và duy nhất tại Việt Nam về an ninh 2017

04/09/2017 14:20:08

Sáng 29-8, tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội, Tổng cục Hậu cần – kỹ thuật, Bộ Công an phối hợp với Công ty TNHH EIFEC tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế về an ninh 2017 (Homeland Security Expo 2017).

Chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu 2017 chưa phản ánh đúng thực tế Việt Nam

04/09/2017 14:15:53

Đánh giá về báo cáo Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu (GCI) 2017 mới được ITU công bố, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, qua nghiên cứu, đối chiếu cụ thể, Cục nhận thấy GCI 2017 chưa phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam.

Hội thảo - Triển lãm Quốc gia về An ninh Bảo mật 2017

15/07/2017 09:08:22

Ngày 04/4/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG), Bộ Thông tin & Truyền thông cùng Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội thảo - Triển lãm Quốc gia về An ninh Bảo mật 2017 (Security World 2017) lần thứ 12 với chủ đề “Bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc.