Người “giữ lửa” trong phong trào “4 cùng” với nhân dân

14/07/2017 16:53:25

Sinh ra và lớn lên ở bản Pà Cò, Mai Châu, nơi được mệnh danh là “chảo lửa ma túy”, cuộc sống của Trung úy Sùng A Thanh gắn bó với bà con người Mông từ nhỏ.

Những câu chuyện “đánh án” ly kỳ của một nữ cảnh sát

04/09/2017 14:55:42

Ít ai ngờ, người cán bộ công an từng tham gia hỏi cung các đối tượng trong nhiều vụ án tham nhũng nổi tiếng, người chỉ huy một đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao từng triệt phá nhiều sàn vàng ảo, nhiều đường dây đa cấp biến tướng lớn, lại là một phụ nữ.

Chuyện ít biết về lính 'ai-ti' Hà Nội

04/09/2017 14:40:00

Những người lính "ai-ti" (IT - công nghệ thông tin) chính là những "khắc tinh" của tội phạm công nghệ cao, một loại tội phạm mới đang phát triển ở Việt Nam và thế giới.

Những câu chuyện “đánh án” ly kỳ của một nữ cảnh sát

04/09/2017 14:55:42

Ít ai ngờ, người cán bộ công an từng tham gia hỏi cung các đối tượng trong nhiều vụ án tham nhũng nổi tiếng, người chỉ huy một đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao từng triệt phá nhiều sàn vàng ảo, nhiều đường dây đa cấp biến tướng lớn, lại là một phụ nữ.

Chuyện ít biết về lính 'ai-ti' Hà Nội

04/09/2017 14:40:00

Những người lính "ai-ti" (IT - công nghệ thông tin) chính là những "khắc tinh" của tội phạm công nghệ cao, một loại tội phạm mới đang phát triển ở Việt Nam và thế giới.

Người “giữ lửa” trong phong trào “4 cùng” với nhân dân

14/07/2017 16:53:25

Sinh ra và lớn lên ở bản Pà Cò, Mai Châu, nơi được mệnh danh là “chảo lửa ma túy”, cuộc sống của Trung úy Sùng A Thanh gắn bó với bà con người Mông từ nhỏ.

Những câu chuyện “đánh án” ly kỳ của một nữ cảnh sát

04/09/2017 14:55:42

Ít ai ngờ, người cán bộ công an từng tham gia hỏi cung các đối tượng trong nhiều vụ án tham nhũng nổi tiếng, người chỉ huy một đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao từng triệt phá nhiều sàn vàng ảo, nhiều đường dây đa cấp biến tướng lớn, lại là một phụ nữ.

Chuyện ít biết về lính 'ai-ti' Hà Nội

04/09/2017 14:40:00

Những người lính "ai-ti" (IT - công nghệ thông tin) chính là những "khắc tinh" của tội phạm công nghệ cao, một loại tội phạm mới đang phát triển ở Việt Nam và thế giới.

Người “giữ lửa” trong phong trào “4 cùng” với nhân dân

14/07/2017 16:53:25

Sinh ra và lớn lên ở bản Pà Cò, Mai Châu, nơi được mệnh danh là “chảo lửa ma túy”, cuộc sống của Trung úy Sùng A Thanh gắn bó với bà con người Mông từ nhỏ.